הכנס המדעי ה -7 של העמותה הישראלית להנחייה וטיפול קבוצתי